Hepatitis C-virus onderdrukken met mariadistel

De behandeling met silybine uit de plant mariadistel kan de belasting door het hepa­titis C-virus sterk terug­dringen bij patiënten die op de wachtlijst voor een levertransplantatie staan. Een behandeling vooraf was al erg succesvol: bij enkele patiënten daalde de virale last tot onder het detectieniveau.

Tien patiënten ondergingen met succes een lever­transplantatie tijdens de studie­periode. De virale belasting van de met silybine behandelde patiënten was gemiddeld de helft lager dan in de placebogroep. Bij vier patiënten daalde het niveau onder het kwantificatieniveau (virus wel detecteerbaar maar niet ‘telbaar’), waarvan twee patiënten onder het detectieniveau zaten. Het preparaat met silybine was Legalon, intraveneus toegediend.

Hepatitis C is een ernstige complicatie bij lever­transplantatie. Uitroeiing van het virus met medicatie (PEG-interferon en ribavirine) is vaak niet doel­treffend genoeg en bovendien kunnen de bijwerkingen juist bij deze groep van patiënten levens­bedreigend zijn. Interferon mag zelfs niet toegediend worden vlak na de ingreep.