Lactobacillus Acidophilus DDS-1 , een unieke probioticastam met beproefde werking.

Lactobacillus acidophilus DDS-1 is een wetenschappelijk onderbouwde stam van L. acidophilus die zeer goed compatibel is met het maagdarmstelsel (resistent tegen maagzuur, spijsverteringsenzymen en galzouten, goede aanhechting aan darmcellen).1

Deze stam scheidt meer acidophilin (een bactericide stof) af dan andere L. acidophilus stammen, en is hiermee inzetbaar tegen diverse pathogenen (waaronder Clostridium, Salmonella, E. coli).2 Humaan onderzoek wees op een preventief effect van L. acidophilus DDS-1 tegen reizigersdiarree (regio: Guatemala, Mexico en Nepal; dosering door volwassenen: 2×109 CFU/d).1

Probiotica (zoals L. acidophilus DDS-1 en B. Longum) helpen niet alleen beschermen tegen pathogenen, ze dragen ook bij tot immuunstimulatie via de darm, een gezonde spijsvertering, een betere calciumopname en het gezond houden van het darmepitheel.3  Een richtdosering van 1×109 CFU/d is efficiënt als onderhoudsdosering, voor het behoud van een evenwichtige darmflora.

Referenties:

  1. Murthy M, Venkitanarayan K, Rangavajhyala N, Shahani K. JANA 2000; Vol 3, N° 2.
  2. Dash SK. AgroFood Industry Hi-Tech 2004; Sep/Oct: 23-6.
  3. Grajek W, Olejnik A, Sip A. Acta Biochim Pol 2005; 52(3):665-71.